Informații privind GDPR

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Informații privind protecția datelor Coralya UG (Haftungsbeschränkt), Schlitzerstr. 24, cod poștal 36341, Hessen, Germania

Începând cu 25 mai 2018, cerințele uniforme ale Regulamentului de bază privind protecția datelor UE (DSGVO) s-au aplicat în toată Europa în domeniul protecției datelor. În acest document vă informăm despre prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Coralya UG (Haftungsbeschränkt), Schlitzerstr. 24, cod poștal 36341, Hessen, Germania („Coralya” și/sau „noi” și/sau „persoana responsabilă”) în conformitate cu DSGVO și cu Legea Federală pentru Protecția Datelor (BDSG 2018). Vă rugăm să citiți cu atenți informațiile noastre privind protecția datelor personale. Puteți solicita informații (art. 15 DSGVO, §34 BDSG 2018) despre informațiile dvs. personale stocate la noi aici sau la dataprotection@gradinar.ro

1. NUMELE SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Aceste informații privind protecția datelor se aplică datelor procesate de

Coralya UG (Haftungsbeschränkt)

Schlitzerstr. 24,
36341, Hessen, Germania
Tel. +49 170 5952434
e-mail: dataprotection@gradinar.ro
Manageri Executivi:
Ion Wazkiewicz-Filioreanu
Ioan Sava

2. DATELE DE CONTACT ALE DATA PROTECTION OFFICER

Coralya UG (Haftungsbeschränkt)

Schlitzerstr. 24,
36341, Hessen, Germania
Tel. +49 170 5952434
e-mail: dataprotection@gradinar.ro

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR, BAZELE LEGALE ȘI INTERESELE LEGITIME URMĂRITE DE OPERATOR SAU DE O TERȚĂ PARTE ȘI CATEGORIILE DE DESTINATARI

3.1. Accesarea site-urilor/aplicațiile noastre

3.1.1. Fișiere jurnal

De fiecare dată când accesați site-uri web/aplicații, informațiile sunt transmise serverului site-ului/aplicației noastre de către browserul dumneavoastră de internet, respectiv al dispozitivului terminal și sunt stocate temporar în fișierele jurnal. Înregistrările de date stocate în acest proces conțin urmatoarele date, care sunt stocate până când sunt șterse automat: Data și ora solicitării; numele paginii accesate; adresa IP a dispozitivului solicitant, adresa URL a referitorului (adresa URL de la care ați venit către site-ul nostru web), cantitatea de date transferată, timpul de încărcare, informații despre browser-ul folosit – versiune, produs – precum și numele furnizorului dumneavoastră de internet.

Baza legală pentru prelucrarea adresei IP este articolul 6, aliniat 1 litera f DSGVO. Interesul nostru legitim rezultă din:

 • Asigurarea unei conexiuni stabile;
 • Garantarea unei utilizări ușoare a site-ului/aplicației noastre
 • Evaluarea securității și stabilității sistemului

O identificare directă a identității dumneavoastră nu este posibilă pe baza acestor date și nici nu va fi încercată de către noi. Datele menționate mai sus vor fi stocate și șterse automat, odată îndeplinite scopurile menționate anterior. Perioadele standard pentru ștergere se bazează pe criteriul necesității.

3.1.2. Cookie-uri, urmărire, plugin-uri de social media

Folosim așa-numitele cookie-uri, instrumente de urmărire, metode de direcționare și plugin-uri de social media pentru site-ul/aplicația noastră. Natura exactă a acestor metode și modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate în acest scop sunt explicate în detaliu mai jos. 3.1.3. Geo-localizare Dacă ați acceptat așa-numita geolocalizare în browser-ul dumneavoastră sau în sistemul de operare sau în alte setări ale terminalului dumneavoastră, utilizăm această funcție pentru a vă oferi servicii individuale legate de locația dvs. curentă. Vă procesăm datele locației în acest mod exclusiv pentru această funcție. Dacă încetați utilizarea, datele vor fi șterse.

3.2. Crearea, implementarea și/sau rezilierea unui contract

3.2.1. Prelucrarea datelor la încheierea contractului

Dacă vă înregistrați pe unul dintre site-urile/ aplicațiile noastre și/sau încheiați un alt contract cu noi, prelucrăm datele necesare pentru încheierea, implementarea sau rezilierea contractului dumneavoastră. Aceste date includ:

 • Numele și prenumele
 • Factura și adresa de livrare
 • Adresa de email
 • Datele de plată și plata
 • Data de naștere
 • Numărul de telefon

Baza legală pentru aceasta este articolul 6, aliniatul (1) literele a) și b) DSGVO, adică ne furnizați datele pe baza relației contractuale stabilite (de exemplu, gestionarea contului clientului, procesarea unui contract de vânzare) între tine și noi. Pentru prelucrarea adresei dumneavoastră de email în cazul unei achiziții prin intermediul site-urilor / aplicațiilor noastre, suntem obligați de asemenea, prin cerințele legale din Codul Civil German (BGB) să trimitem o confirmare electronică a comenzii (articolul 6, aliniatul 1 litera c) DSGVO). În măsura în care nu folosim datele dvs. în scopuri publicitare (a se vedea punctul 3.3 de mai jos), stocăm datele colective pentru prelucrarea contractului pe toată durata contractului și până la expirarea garanției legale sau contractuale și a dreptului la garanție. După expirarea acestei perioade, păstrăm informațiile cerute de legislația comercială și fiscală pentru relațiile contractuale pentru perioadele specificate legal. În această perioadă, datele vor fi procesate exclusiv în cazul revizuirii de către autoritățile fiscale.

În plus, următoarele prelucrări de date sunt necesare pentru prelucrarea unui contract de vânzare prin intermediul site-urilor / aplicațiilor noastre:

 • Datele dumneavoastră de plată vor fi transmise furnizorilor de servicii de plată agreați de noi pentru procesarea plăților.
 • Transmitem informațiile legate de adresa dumneavoastră de livrare către companiile de logistică și partenerii de transport. Pentru a ne asigura că mărfurile sunt livrate în conformitate cu solicitările dvs. vom comunica adresa dvs. de e-mail și, dacă este necesar, numărul dvs. de telefon către compania de logistică și/sau partenerul de transport care a fost contractat să se ocupe de livrarea comenzii dvs.

Acești parteneri vă pot contacta în avans la livrare pentru a conveni detaliile livrării. Datele respective vor fi transmise exclusiv în scopurile menționate și șterse după livrare.

3.2.2. Bonitate și transmitere către agenții de credit

Coralya UG (Haftungsbeschränkt) și celelalte companii din grupul Coralya oferă clienților posibilitatea de a folosi anumite metode de plată (ex. Factură, finanțare). Prin celelalte companii din grupul Coralya se înțelege următoarele companii:

 • Green Project SRL
 • Matyc Design SRL
 • Online Gardening Solutions SRL
 • Dr.Soil GmbH
 • XKLSV media solutions UG

Companiile care acordă în general clienților lor metode de plată nesigure au un interes legitim de a se proteja cât se poate de bine împotriva unor incidente de plată. Acest lucru este făcut, printre altele, prin verificarea bonității clienților înainte de a le oferi posibilitatea de a utiliza o metodă de plată nesigură. În cadrul acestei verificări, Coralya UG (Haftungsbeschränkt) este îndreptățită să folosească informațiile negative despre bonitate pe care le-a cules singură sau pe care le-a primit de la una dintre companiile din grup. Mai mult, Coralya UG (Haftungsbeschränkt) este îndreptățită să transmită informații negative despre bonitate către celelalte companii din grup înainte ca acestea să permită metode de plată nesigure către clienții lor. Informațiile despre bonitate sunt acele informații despre notificările de plată emise sau informațiile din care riscul de neplată reiese direct (ex. insolvență, consultanță pentru debitori, amânarea plăților ca urmare a insolvenței).

Înainte ca Coralya UG (Haftungsbeschränkt) să stocheze informațiile negative pe care le-a colectat singură despre notificările de plată emise cu scopul de a informa celelalte companii din grup, clientul în cauză este informat despre această posibilitate într-o notificare. Mai mult, Coralya UG (Haftungsbeschränkt) are dreptul să transmită informații despre tranzacții extrem de atipice (de exemplu – comanda simultana a unui număr mare de mărfuri la aceeași adresă folosind conturi diferite de clienți) către celelalte companii din cadrul grupului, dar si să folosească astfel de informații despre comenzi extrem de atipice provenite de la celelalte companii din grup. Aceste acțiuni au scopul de a preveni incidente de plată și pentru a proteja clienții împotriva utilizării necorespunzătoare a conturilor sau a identității acestora. În cazul în care un client dorește să comande printr-o metodă de plată nesigură, avem dreptul să utilizăm informațiile primite în cursul comenzii pentru a calcula o probabilitate de neplată (punctaj intern). Calculul probabilității de neplată prin punctaj intern are la bază modele matematice și statistice recunoscute. Datele utilizate pentru punctaj intern sunt extrase în special, dintr-o combinație a următoarelor categorii de date (lista nu este limitativă): date despre adresă, vârstă, condiții de plată dorite, calea de comandă și categoriile de produse. În cadrul calculării punctajului intern numai astfel de date vor fi utilizate, pe care însuși cumpărătorul le-a furnizat. Categoriile de date menționate pot fi folosite pentru a se lua o decizie privind probabilitatea de neplată, în baza calculelor matematice și statistice. De exemplu, o anumită adresă de reședință a cumpărătorului combinată cu o anumită categorie de produse poate duce la o probabilitate crescută a riscului de neplată și, prin urmare, la o restricție în utilizarea unei metode nesigure de plată. Nu există nicio restricție a metodelor de plată bazată exclusiv pe locul de reședință al cumpărătorului. Mai mult, este dovedit statistic că există un risc mai mic de neplată atunci când utilizați un furnizor de e-mail plătit decât atunci când utilizați un furnizor gratuit. În cadrul examinării dacă se poate acorda o metodă de plată nesigură, avem dreptul de a obține informații privind bonitatea dvs. precum și informații despre posibilă probabilitate a unei comenzi frauduloase (FraudPreCheck) de la o agentie de credit externă. În cadrul procesului de evaluare a creditului comercial, putem decide printr-un proces automat dacă vi se acordă metoda de plată nesigură dorită (plata in rate/plata pe baza de factură / plata ramburs). De exemplu, dacă un raport de credit negativ este transmis de o agenție de credit externă sau dacă o valoare calculată a punctajului intern obține un scor insuficient, metoda de plată aleasă poate fi respinsă automat.

Puteți să vă exercitați dreptul de a ne solicita o verificare manuală a deciziei automatizate. De asemenea, aveți dreptul să vă prezentați propriul punct de vedere și dreptul de a contesta decizia.

Prelucrarea datelor dvs. in cadrul evaluării bonității se realizează în baza art. 6 paragraf 1 litera b) DSGVO și art. 6, paragraf 1, litera f) DSGVO. În principiu, avem un interes legitim de a efectua o evaluare a creditului comercial atunci când alegeți o metodă de plată nesigură (achiziția în rate/factură)

Doriți să știți de ce nu puteți utiliza toate metodele de plată? Vom fi fericiți să vă oferim informațiile. Puteți descărca formularul de solicitare de informații de aici.

3.2.3. Utilizarea datelor pentru prevenirea fraudei

Datele pe care le furnizați la plasarea unei comenzi pot fi utilizate pentru a verifica dacă există un proces de comandă atipic (de exemplu, comanda simultană a unui număr mare de mărfuri la aceeași adresă folosind conturi diferite de clienți). Avem un interes legitim de a efectua o astfel de verificare.

Baza legală a prelucrării este art. 6 paragraful 1 litera f) DSGVO.

3.2.4. Transmiterea datelor către companiile de transport

În scopul livrării bunurilor comandate, lucrăm împreună cu furnizorii de servicii de logistică / companiile de transport și / sau partenerii de transport. Următoarele date pot fi transmise acestora în scopul livrării mărfurilor comandate sau anunțării acestora: Nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon (de exemplu, pentru anunțurile agentului de expediere).

3.2.5. Transmiterea datelor privind datoriile restante către furnizorii de servicii de colectare a datoriilor

Dacă nu plătiți facturi / rate restante, în ciuda notificărilor repetate, putem transfera datele necesare pentru executarea unei recuperări a creanței către un furnizor de servicii de colectare în scopul colectării fiduciare. În mod alternativ, putem vinde creanțele deschise unui furnizor de servicii de colectare. Acesta din urmă devine apoi proprietarul creanțelor și afirmă creanțele în nume propriu.

Baza legală a transferului de date în cadrul colectării de creanțe fiduciare este art. 6 Paragraful 1 Litera b) DSGVO; transferul de date în cadrul vânzării creanțelor se bazează pe art. 6 Paragraful 1 Litera f) DSGVO.

3.3. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare

3.3.1. Publicitate poștală

În principiu, avem un interes legitim de a utiliza datele dvs. în scopuri de marketing. Procesăm următoarele date în scopuri proprii de marketing, precum și în scopuri de marketing ale terților: nume, prenume, adresă poștală, anul nașterii. Avem, de asemenea, dreptul de a stoca date personale suplimentare colectate despre dvs., în conformitate cu cerințele legale pentru propriile noastre scopuri de marketing și în scopuri de marketing ale terților. Scopul este să vă oferim publicitate bazată doar pe nevoile dvs. reale sau presupuse și să nu vă deranjeze publicitatea inutilă. Datele stocate nu vor fi transferate către terți.

GRADINAR.RO, de asemenea, pseudonimizează / anonimizează datele personale colectate despre dvs. în scopul utilizării datelor pseudonimizate / anonimizate în scopuri proprii de marketing și în scopuri de marketing ale terților (agenților de publicitate). Datele pseudonimizate / anonimizate pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă face publicitate online individual, pentru care contractăm servicii ale unor prestatori externi și / sau agenții.

Baza legală pentru utilizarea datelor cu caracter personal în scop de marketing este art. 6 paragraful 1 litera f) DSGVO.

Referire la dreptul de obiecțiune

Aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor dvs. personale pentru scopurile de marketing menționate în orice moment gratuit, cu efect viitor la service@gradinar.ro.de. Dacă obiectați, datele dvs. vor fi blocate pentru prelucrarea ulterioară a datelor promoționale. Dorim să subliniem că, în cazuri excepționale, chiar și după primirea obiecției dvs., materialul publicitar poate fi trimis în mod temporar. Acest lucru se datorează tehnic duratei necesare în cadrul procesului de selecție și nu înseamnă că nu v-am implementat solicitarea.

3.3.2. Newsletter

Pe site-urile / aplicațiile noastre vă oferim posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru. Pentru a fi siguri că nu s-au făcut greșeli la introducerea adresei dvs. de e-mail, folosim așa-numita procedură Double-Opt-In-Procedure (Procedura DOI): după ce ați introdus adresa dvs. de e-mail în câmpul de înregistrare și ați dat consimțământul dvs. pentru a primi newsletter-ul nostru, vă vom trimite un link de confirmare la adresa furnizată. Doar atunci când faceți clic pe acest link de confirmare, adresa dvs. de e-mail va fi adăugată pe lista noastră de corespondență pentru expedierea newsletter-ului nostru.

Baza legală a acestei prelucrări a datelor este articolul 6 alineatul 1 litera a) DSGVO.

Dreptulul de retragere Puteți revoca oricând consimțământul dvs. cu efect pentru viitor, trimițând un mesaj la service@gradinar.ro.de sau utilizând opțiunea de dezabonare la sfârșitul fiecărui newsletter.

3.3.3. Concursuri

Dacă vă înregistrați la concursurile organizate de GRADINAR.RO, vom folosi datele pe care le furnizați în timpul înregistrării respective în scopul implementării acordului de participare, în special pentru notificarea câștigurilor și, după caz, pentru publicitatea ofertelor noastre și / sau a ofertelor de partenerii noștri. Informații detaliate pot fi găsite în condițiile de participare respective pentru concursul respectiv. Baza legală a acestei prelucrări a datelor este articolul 6 alineatul 1 litera a) DSGVO, articolul 6 paragraful 1 litera b) DSGVO și articolul 6 alineatul 1 litera f) DSGVO.

3.4. Prezența online și optimizarea site-ului, inclusiv consimțământul

3.4.1. Cookie-uri
Informații generale consimțăminte

Folosim cookie-uri pe diverse pagini pentru a face atractiva vizita pe site-ul nostru web și pentru a permite utilizarea anumitor funcții și pentru a înregistra statistic site-ul nostru. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt create automat de browser-ul dvs. și stocate pe dispozitivul final (laptop, tabletă, telefon inteligent sau similar) atunci când vizitați site-ul nostru. Cookie-urile nu provoacă daune dispozitivului terminal, nu conțin viruși, troieni sau alte programe malware. Informațiile sunt stocate în modul cookie care este legat de dispozitivul terminal specific utilizat. Acest lucru nu înseamnă însă că obținem cunoaștere directă a identității voastre. Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt șterse după încheierea sesiunii browser-ului (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Acestea ne permit să vă oferim, de exemplu, afișarea coșului de cumpărături cu pagini transversale, în care puteți vedea câte articole sunt în prezent în coșul de cumpărături și care este valoarea dvs. actuală de cumpărare. Alte cookie-uri rămân pe computerul nostru și ne permit să recunoaștem computerul în următoarea vizită (așa-numitele cookie-uri permanente sau care se întind pe sesiuni). Aceste cookie-uri servesc în special pentru a face site-ul noastru ușor de utilizat, eficient și sigur. Datorită acestor fișiere, este posibil, de exemplu, să primiți informații pe site care sunt special adaptate intereselor dvs.

Pe de o parte, folosim cookie-uri în baza art. 6 alin. 1 f) DSGVO (interes legitim pentru optimizarea ofertelor noastre). Anumite cookie-uri sunt utilizate exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 a) DSGVO). Veți găsi baza legală respectivă în informațiile de pe serviciul respectiv.

Desigur, puteți configura browser-ul dvs. astfel încât să nu stocheze cookie-urile noastre pe dispozitivul dvs. terminal. Funcția de ajutor din bara de meniu a majorității browserelor web explică cum să împiedici browserul să accepte cookie-uri noi, cum să te informeze browserul când primești un cookie nou sau cum să ștergi toate cookie-urile pe care le-ai primit deja și să le blochezi pentru toți alții.

Vă rugăm să procedați după cum urmează:

În Internet Explorer:

1. selectați „Opțiuni Internet” din meniul „Instrumente”

2. faceți click pe fila „Confidențialitate” Acum puteți face setările de securitate pentru zona Internet.

Aici setați dacă și ce cookie-uri trebuie acceptate sau respinse. Faceți clic pe „OK” pentru a confirma setările.

În Firefox:

1. selectați elementul Setări din meniul “Instrumente”.

2 Faceți click pe „Confidențialitate”.

3. selectați intrarea „creați conform setărilor definite de utilizator” din meniul derulant

Acum puteți seta dacă să acceptați cookie-urile, cât timp doriți să le păstrați și să adăugați excepții la care site-uri web întotdeauna sau nu doriți să permiteți utilizarea cookie-urilor.

5. Faceți click pe „OK” pentru a confirma setările.

În Google Chrome:

1. faceți click pe meniul Chrome din bara de instrumente a browserului.

2. Acum selectați „Setări”.

3. Faceți click pe „Afișați setări avansate”.

4. În „Confidențialitate”, faceți clic pe „Setări conținut”.

5. La „Cookies” puteți face următoarele setări pentru cookie-uri:

 • Ștergeți cookie-urile
 • Blocați în mod implicit cookie-urile
 • Ștergeți cookie-urile și datele site-ului în mod implicit după închiderea browserului
 • Permite excepții pentru cookie-uri de la anumite site-uri web sau domenii

Puteți dezactiva colectarea și stocarea datelor în acest browser în orice moment, cu efect pentru viitor. Cu toate acestea, am dori să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru.

Acordare consimțământ

Așa cum am explicat deja în secțiunea 3.4.1 din această politică de confidențialitate, colectăm și prelucrăm datele colectate în legătură cu utilizarea cookie-urilor, în unele cazuri pe baza consimțământului. Acordați acest consimțământ făcând clic pe butonul „Ok” al acestui magazin online, care este reprodus într-un banner care leagă aceste texte de consimțământ, sau făcând clic pe acest site web sau pe un link. Colectarea și prelucrarea datelor, care se bazează pe un astfel de consimțământ acordat, precum și dreptul de retragere cu privire la consimțământul acordat sunt descrise în cele ce urmează.

3.4.2. Consimțământ Google Adwords/Remarketing

Site-ul nostru web utilizează serviciul Google Adwords. Google AdWords este un program de publicitate online al Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Folosim funcția de remarketing în cadrul serviciului Google AdWords. Funcția de remarketing ne permite să difuzăm anunțuri bazate pe interesele dvs. pe alte site-uri din rețeaua de publicitate Google. În acest scop, este analizat comportamentul dvs. de navigare pe site-ul nostru web, de ex. ce produse ați vizualizat. Acest lucru ne permite să vă afișăm pe motorul de căutare online Google, așa-numitele „Anunțuri Google”, și pe alte site-uri publicitate individualizată după vizita dvs. pe site-ul nostru web. În acest scop, Google stochează un cookie în browserul dvs. când vizitați serviciile Google sau site-urile web din rețeaua de publicitate Google. Acest cookie vă înregistrează vizitele. Cookie-ul este utilizat pentru a identifica în mod unic browserul dvs. Web, nu pentru a vă identifica personal.

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul 1 litera a) DSGVO (consimțământ).

Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor de către Google și, astfel, revocați consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru utilizarea serviciului Google AdWords / Google Remarketing urmând linkul de mai jos și descărcând și instalând pluginul furnizat acolo: www.google.com/settings/ads/plugin

Mai multe informații despre remarketingul Google, precum și politica de confidențialitate a Google pot fi găsite la adresa: www.google.com/privacy/ads/

3.4.3. Consimțământ pentru reîncărcarea pe Facebook (audiență personalizată pe site)

Un pixel al Facebook Ireland Limited este integrat în acest site web (pixel de audiență personalizat pe site). Acest pixel este utilizat pentru a colecta informații despre utilizarea de către Facebook a acestui site (de exemplu, informații despre articolele vizualizate). Aceste informații pot fi asociate cu persoana dvs. folosind alte informații pe care Facebook Ireland Limited le-a stocat despre dvs., de exemplu, din cauza dreptului de proprietate asupra unui cont pe rețeaua socială „Facebook”. Pe baza informațiilor colectate prin pixel, reclame legate de interese despre ofertele noastre pot fi afișate în contul dvs. de Facebook (retargeting). Informațiile colectate prin intermediul pixelului pot fi, de asemenea, agregate de Facebook Ireland Limited, iar informațiile cumulate pot fi folosite de Facebook Ireland Limited în scopuri proprii de publicitate și în scopuri publicitare ale terților. De exemplu, Facebook Ireland Limited poate deduce anumite interese din comportamentul dvs. de navigare pe acest site web și, de asemenea, poate utiliza aceste informații pentru promovarea ofertelor de la terți. Facebook Ireland Limited poate combina, de asemenea, informațiile colectate prin pixel cu alte informații pe care Facebook Ireland Limited le-a colectat despre dvs. prin intermediul altor site-uri web și / sau în legătură cu utilizarea rețelei de socializare „Facebook”, astfel încât un profil despre dvs. să poată fi stocate la Facebook Ireland Limited. Acest profil poate fi utilizat în scopuri publicitare. Pentru mai multe informații despre protecția datelor la Facebook Ireland Limited, vă rugăm să faceți clic aici: https://www.facebook.com/policy.php

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (a) DPA (consimțământ).

3.4.4. Consimțământ pentru retargeting Pinterest

Acest site web conține un pixel (Tag Pinterest) al Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, Etajul 2, Strada Fenian, Dublin 2, Irlanda) care este integrat în acest site. Acest pixel este utilizat pentru a colecta informații despre utilizarea Pinterest Europe Limited a acestui site (de exemplu, informații despre articolele vizualizate). Aceste informații pot fi asociate dvs. folosind alte informații pe care Pinterest Europe Limited le-a stocat despre dvs., de exemplu, din cauza proprietății dvs. asupra unui cont de rețea socială Pinterest. Informațiile colectate prin pixel pot fi utilizate pentru a afișa reclame legate de interese despre ofertele noastre în contul Pinterest (retargeting). Informațiile colectate prin intermediul pixelului pot fi, de asemenea, agregate de Pinterest Europe Limited, iar informațiile cumulate pot fi utilizate de Pinterest Europe Limited în scopuri promoționale proprii și în scopuri promoționale ale terților. De exemplu, Pinterest Europe Limited poate deduce anumite interese din comportamentul dvs. de navigare pe acest site web și, de asemenea, poate utiliza aceste informații pentru a promova oferte de la terți. Pinterest Europe Limited poate combina, de asemenea, informațiile colectate prin pixel cu alte informații pe care Pinterest Europe Limited le-a colectat despre dvs. de pe alte site-uri web și / sau în legătură cu utilizarea rețelei de socializare „Pinterest”, astfel încât Pinterest Europe Limited să poată stoca profil despre tine. Acest profil poate fi utilizat în scopuri publicitare. Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a Pinterest Europe Limited, accesați https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (a) DPA (consimțământ).

3.4.5. Consimțământ pentru publicitate Microsoft

Site-ul nostru utilizează serviciul Microsoft Advertising. Microsoft Advertising este un program de publicitate online al Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South Business Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). ( “Microsoft”). Folosim urmărirea evenimentelor universale (UET) în cadrul serviciului de publicitate Microsoft, care este utilizat pentru colectarea și stocarea datelor de pe acest site web în scopuri de marketing și optimizare. În acest scop, este analizat comportamentul dvs. de navigare pe site-ul nostru web, de ex. care sunt ofertele vizualizate. În acest scop, Microsoft stochează un cookie în browserul dvs. Vizitele dvs. sunt înregistrate prin intermediul acestui cookie. Cookie-ul este utilizat pentru a identifica în mod unic browserul dvs. Web și nu pentru a vă identifica personal.

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul 1 litera a) DSGVO (consimțământ).

Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor de către Microsoft și, astfel, revocați consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru utilizarea serviciului Microsoft Advertising, urmând linkul de mai jos: http://choice.microsoft.com/ro-RO/opt-out. Puteți găsi mai multe informații despre politica de confidențialitate Microsoft la adresa: https://privacy.microsoft.com/ro-RO/privacystatement Consimțământul pe care l-ați dat pentru prelucrarea datelor descrise mai sus poate fi revocat complet aici.

3.4.6. Google Analytics

În scopul proiectării și optimizării continue a paginilor noastre în conformitate cu cerințele, folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. pe baza articolului 6 paragraful 1 litera f) DSGVO (interes legitim). (“Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării site-ului dvs. web. În acest context, se creează profiluri de utilizator pseudonimizate și se folosesc cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea dvs. de acest site, cum ar fi – Tip / versiune browser, – sistemul de operare utilizat; – URL referitor (pagina vizitată anterior), – numele gazdei al computerului care accesează (adresa IP), – Ora solicitării serverului În numele operatorului acestui site, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului dvs., pentru a compila rapoarte cu privire la activitățile site-ului și pentru a furniza servicii suplimentare operatorului site-ului în legătură cu utilizarea site-ului și a internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. în sfera de aplicare a Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs., însă rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui site web. De asemenea, puteți preveni colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului dvs. web (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google și procesarea acestor date de către Google, descărcând și instalând pluginul browserului disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3.4.7. Procedura consimțită a Deutsche Post AG

Site-ul nostru utilizează metoda Consentrică a Deutsche Post AG pentru a determina parametrii statistici privind utilizarea cross-media. În acest proces, adresa dvs. de livrare sau de facturare stocată este atribuită unei așa-numite micro-celule a Deutsche Post Direkt (gospodării Ø 6,6) și acest număr de cod este stocat în formă criptată. În plus, un cookie este stocat în computerul sau pe alt dispozitiv pe care îl utilizați. Adresele IP nu sunt stocate în această procedură și sunt făcute imediat anonime. Cu ajutorul cookie-ului, a cărui durată de viață este de trei luni, se înregistrează site-urile web care participă la măsurarea pe care o vizitați și cât de des. Aceste informații sunt apoi agregate pe baza micro-celulelor deja menționate. Scopul măsurării este de a determina statistic performanța de activare a publicității fizice pe un site web. Mai exact, scopul este de a determina câte persoane care au primit un catalog (sau alt material publicitar) au vizitat ulterior site-ul companiei în cauză. În niciun moment nu sunt identificați utilizatorii individuali după nume. Identitatea lor rămâne întotdeauna protejată.

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f) DSGVO (interes legitim).

Puteți obiecta la prelucrarea datelor făcând clic pe acest link. Ulterior, pe computerul dvs. va fi stocat un așa-numit „cookie de renunțare”. Vă rugăm să rețineți: dacă ștergeți toate cookie-urile, acest cookie va fi, de asemenea, șters. În acest caz, am dori să vă rugăm să vă obiectați din nou la participarea la procedura de măsurare.

3.4.8. Google Conversion Tracking

Folosim așa-numita urmărire a conversiilor în contextul utilizării serviciului Google AdWords. Când faceți clic pe un anunț plasat de Google, pe computerul dvs. / dispozitivul final este plasat un modul de urmărire a conversiilor. Aceste cookie-uri expiră după 30 de zile, nu conțin date personale și, prin urmare, nu sunt utilizate pentru identificarea personală. Informațiile colectate folosind cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a compila statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor.

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f) DSGVO (interes legitim).

Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin ajustarea software-ului browserului în consecință; cu toate acestea, am dori să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web în măsura lor deplină. În plus, puteți dezactiva anunțuri bazate pe interese pe Google și anunțuri Google bazate pe interese pe web (în cadrul rețelei de afișare Google) din browserul dvs. activând butonul „Oprit” de la http://www.google.de/settings / reclame sau prin dezactivarea acestora la http://www.aboutads.info/choices/. Pentru mai multe informații despre opțiunile dvs. în această privință și politica de confidențialitate Google, accesați: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

3.4.9. Adobe Analytics

Acest site web utilizează serviciul de analiză web Adobe Analytics pentru a evalua accesul utilizatorilor la acest site. Pentru această analiză, cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul dvs. final și sunt colectate informații despre aceasta, care sunt stocate și pe serverele Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”).

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este articolul 6 alineatul 1 litera f) DSGVO (interes legitim).

Colectarea de date de pe acest site web poate fi obiectată oricând cu efect pentru viitorul de aici.

3.4.10. Retargeting

Așa-numitele măsuri de direcționare enumerate mai jos și utilizate de noi sunt realizate pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f) DSGVO (interes legitim). Folosim măsurile de direcționare pentru a ne asigura că pe dispozitivele tale finale sunt afișate doar reclame orientate către interesele tale reale sau presupuse și că nu te deranjează publicitatea care nu este interesantă pentru tine.

3.4.10.1. Retargeting pe site

Site-ul nostru web folosește cookie-uri pentru colectarea și evaluarea informațiilor pentru optimizarea publicității. Aceste informații includ, de exemplu, detalii despre produsele pe care le-ați vizualizat pe site-urile / aplicațiile noastre. Colectarea și evaluarea se realizează numai pseudonim și nu ne permite să vă identificăm. În special, informațiile nu sunt combinate cu date personale despre dvs. Pe baza informațiilor, putem afișa oferte pe site-ul nostru care sunt orientate în mod special către interesele dvs., cum rezultă acestea din comportamentul utilizatorului anterior.

3.4.11. Parteneri de publicitate/cookie-uri terțe

Colaborăm împreună cu partenerii de publicitate pentru ca oferta online de pe site-ul nostru să fie și mai interesantă pentru dvs. În acest scop, cookie-urile sunt setate și de partenerii noștri de publicitate atunci când vizitați site-ul nostru (așa-numitele cookie-uri terțe). Informațiile sunt de asemenea stocate în cookie-urile partenerilor noștri de publicitate folosind pseudonime despre comportamentul utilizatorului și interesele dvs. atunci când vizitați site-ul nostru. În unele cazuri, sunt colectate și informații care au fost colectate de pe alte site-uri înainte de a vizita site-ul nostru. Aceste informații sunt utilizate pentru a afișa publicitate referitoare la interese de la partenerii noștri de publicitate. Nu sunt stocate date personale și niciun profil de utilizator nu este contopit cu datele personale despre dvs. Puteți preveni publicitatea bazată pe interese a partenerilor noștri de publicitate prin setarea unui cookie în browserul dvs.

3.4.12. Posibilitatea de opoziție/renunțare

Pe lângă metodele de dezactivare deja descrise, de asemenea, puteți preveni în general tehnologiile descrise prin setarea browserului dvs. pentru a refuza cookie-urile. De asemenea, aveți opțiunea de a dezactiva publicitatea bazată pe preferințe folosind managerul de preferințe la care puteți accesa aici.

3.5. Plugin-uri de socializare

Folosim plug-in-uri sociale de pe rețelele sociale Facebook, Google+ și Twitter pe site-ul nostru web pe baza articolului 6 paragraful 1 litera f) DSGVO pentru a face cunoscuta compania noastră.

Scopul publicitar din spatele acestui lucru trebuie să fie considerat un interes legitim în sensul DSGVO. Responsabilitatea operațiunii care respectă protecția datelor trebuie să fie garantată de furnizorii respectivi. Scopul și sfera de colectare, prelucrare și utilizare ulterioara a datelor de către furnizorul respectiv, precum și drepturile și opțiunile dvs. de setare pentru protecția vieții private pot fi găsite în informațiile de protecție a datelor ale furnizorului, pe care vi le punem la dispoziție printr-un link mai jos. Deconectându-vă în prealabil din paginile rețelei sociale și ștergând orice cookie-uri setate, puteți împiedica rețelele sociale să aloce informațiile colectate despre dvs. în contul de utilizator pe rețeaua socială relevantă în timpul vizitei dvs. la gradinar.ro.

Dacă nu doriți ca rețelele sociale să lege informațiile colectate prin intermediul site-ului nostru web direct la profilul dvs., trebuie să vă deconectați din rețelele sociale relevante înainte de a vizita site-ul nostru web.

3.5.1. Facebook, Google+ și Youtube

Acest site web folosește pluginuri sociale de pe Facebook și Google (Google+ și YouTube). Acestea sunt oferte ale companiilor americane Facebook și Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”)). Când vizitați o pagină care conține un astfel de plugin, browserul dvs. se conectează la Facebook sau Google și conținutul este încărcat din aceste pagini. Prin urmare, vizita dvs. pe acest site poate fi urmărită de Facebook și Google, chiar dacă nu utilizați activ funcția de plugin social. Dacă aveți un cont pe Facebook sau Google, puteți utiliza un astfel de plugin social și puteți partaja informații cu prietenii. Noi nu avem nicio influență asupra conținutului pluginurilor și a transmiterii informațiilor. Pe site-urile lor, Facebook și Google furnizează informații detaliate cu privire la scopul, tipul, scopul și procesarea ulterioară a datelor dvs. Tot aici veți găsi informații suplimentare despre drepturile dvs. și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea.

Politica de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy Politica de confidențialitate Google: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy

3.5.2. Pinterest

Acest site web integrează pluginuri din rețeaua socială Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SUA („Pinterest”). Puteți recunoaște pluginul Pinterest cu ajutorul butonului „Pin it” de pe site-ul nostru. Dacă faceți clic pe „Pin-Button” Pinterest în timp ce sunteți conectat la contul dvs. Pinterest, puteți conecta conținutul paginilor noastre pe profilul Pinterest. Acest lucru permite Pinterest să asocieze vizitele paginilor noastre cu contul dvs. Dorim să subliniem că nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise sau modul în care Pinterest îl folosește.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy

3.5.3. Twiter

Acest site web integrează, de asemenea, funcții ale serviciului Twitter. Aceste funcții sunt furnizate de Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA („Twitter”). Folosind Twitter și funcția „Re-Tweet”, site-urile web pe care le accesați vor fi legate de contul dvs. de Twitter și vor fi făcute cunoscute altor utilizatori. De asemenea, datele sunt transferate pe Twitter în acest proces. În acest scop, browserul dvs. de internet stabilește o conexiune directă la serverele Twitter și transferă datele către Twitter. Dorim să subliniem că nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise sau utilizarea acestora de către Twitter. Pentru informații suplimentare, consultați politica de confidențialitate Twitter: https://twitter.com/privacy

Puteți modifica setările de confidențialitate pe Twitter în setările contului https://twitter.com/account/settings

3.5.4. Instagram

Acest site include de asemenea pluginuri din rețeaua socială Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA („Instagram”). Puteți recunoaște pluginul Instagram cu ajutorul butonului „Instagram – Button” de pe site-ul nostru. Dacă faceți clic pe „Butonul Instagram” în timp ce v-ați autentificat în contul dvs. de Instagram, puteți conecta conținutul site-ului nostru la profilul dvs. de Instagram. Acest lucru permite Instagram să asocieze vizita dvs. pe site-urile noastre cu contul dvs. Rețineți că nu suntem conștienți de conținutul datelor transmise sau de modul în care Instagram îl folosește.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy

3.5.5. WhatsApp

Un buton WhatsApp (butonul Share WhatsApp) este de asemenea utilizat pe acest site web. Acest buton vă permite să partajați conținut de la gradinar.ro prin aplicația WhatsApp de pe telefonul dvs. mobil. Butonul este un hyperlink. Când butonul apare pe acest site web, nu sunt transmise încă date personale către operatorul WhatsApp sau alte terțe părți. Imediat ce folosiți butonul WhatsApp, operatorul WhatsApp va ști ce conținut este distribuit și că butonul a fost folosit pe acest site web. Pentru mai multe informații despre modul în care operatorul WhatsApp gestionează datele personale, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a operatorului: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

3.6. Contul clientului/contul de utilizator

Pentru a vă oferi cea mai mare comoditate posibilă, vă oferim stocarea permanentă a datelor dvs. personale într-un cont de utilizator / cont de utilizator protejat prin parolă. Crearea contului de client este practic voluntară. Dacă creați un cont de client, prelucrarea datelor colectate aici se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera b) DSGVO. După crearea unui cont de client nu este necesară o nouă introducere de date. În plus, puteți vizualiza și modifica oricând datele stocate despre dvs. în contul de client. Doar dacă doriți să efectuați comenzi prin intermediul site-ului / aplicației noastre, deschiderea unui cont de client este obligatorie pentru procesarea contractului. Pe lângă datele solicitate la plasarea unei comenzi, trebuie să introduceți o parolă la alegere pentru a configura un cont de client. Împreună cu adresa dvs. de e-mail, această parolă servește pentru a vă accesa contul de client. Vă rugăm să tratați datele dvs. de acces personal în mod confidențial și să nu le puneți la dispoziția terților neautorizați.

Vă rugăm să rețineți că, chiar și după ce părăsiți site-ul nostru web, veți rămâne conectat automat dacă nu vă deconectați activ. Aveți posibilitatea să vă ștergeți contul de client în orice moment. Vă rugăm să rețineți, însă, că acest lucru nu înseamnă că datele vizibile în contul de client vor fi șterse după ce ați plasat o comandă la noi. Ștergerea datelor dvs. se efectuează automat după expirarea obligațiilor comerciale și de păstrare a informațiilor fiscale care ne sunt aplicabile.

Baza legală a acestei prelucrări ulterioare a datelor este art. 6 alin.1 lit. c) DSGVO și art. 6 paragraful 1 litera f) DSGVO.

3.7. Contactare

Aveți posibilitatea să ne contactați în mai multe moduri. Prin e-mail, telefonic, prin chat sau prin poștă. Dacă ne contactați, folosim datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar în acest context numai în scopul de a vă contacta și a vă prelucra solicitarea.

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6 alin.1 lit.a), art. 6 alin.1 lit. b), art. 6 alin.1 lit. c) DSGVO, precum și art. 6 paragraful 1 litera f) DSGVO.

3.8. Comentarii/comentarii ale clienților

Dacă utilizatorii lasă comentarii sau alte contribuții pe gradinar.ro, adresele lor IP vor fi înregistrate pe baza intereselor noastre legitime definite la art. 6 alineat. 1 lit. f). DSGVO timp de 7 sau 14 zile. Acest lucru este realizat pentru propria noastră securitate în cazul în care oricine lasă conținut ilegal în comentarii și contribuții (insulte, propagandă politică interzisă etc.).

3.9. Alt conținut de utilizator

În diferite puncte, aveți ocazia să publicați propriul conținut pe gradinar.ro (de ex. recenzii despre produse, comentarii etc.). Dacă faceți un comentariu, recomandare sau rating pe produse, mărci și stiluri, prelucrăm datele personale pe care le introduceți voluntar în cursul comentariului sau evaluării. Puteți publica conținut pe gradinar.ro sub pseudonim și / sau nume și prenumele prescurtat.

Baza legală a acestor prelucrări de date este art. 6 alin.1 lit.a), art. 6 alin.1 lit. b) și art. 6 paragraful 1 litera f) DSGVO.

În plus, Termenii noștri de utilizare se aplică la postarea propriului conținut pe gradinar.ro, care poate fi accesat aici: https://gradinar.ro/termeni-de-utilizare

3.10. Plățile

Procesăm informațiile dvs. de plată în scopul procesării plăților, de ex. atunci când achiziționați sau utilizați un produs și / sau serviciu prin gradinar.ro. În funcție de metoda de plată, putem transmite informațiile dvs. de plată către terți (de exemplu, în cazul plăților cu cardul de credit către furnizorul dvs. de carduri de credit).

Baza legală pentru această prelucrare a datelor este art. 6 alin.1 lit.a), art. 6 alin.1 lit. b), DSGVO și art. 6 paragraful 1 litera f) DSGVO.

3.10.1.Unicredit Bank

Când plătiți prin card, datele dvs. de plată vor fi transmise la Unicredit Bank, Bd. Expozitiei nr. 1F, Sector 1 Bucuresti, Romania, ca parte a procesării plății. Datele de plată (de exemplu, suma de plată, detaliile beneficiarului), precum și confirmarea participantului cu privire la corectitudinea datelor de plată vor fi colectate, procesate și transmise băncii dvs. de către Unicredit Bank pentru a executa plata cu cardul. Unicredit Bank autentifică plata folosind procedura de autentificare stocată pentru participant. Banca autorizează plata către comerciant cu implicarea Unicredit Bank. Unicredit Bank colectează și stochează datele de tranzacție ale plăților cu cardul. Datele tranzacției includ referința tranzacției și ID-ul tranzacției, precum și informații despre coșul de cumpărături, pe care Unicredit Bank îl primește de la comerciant, dacă comerciantul acceptă acest lucru. Acestea permit Unicredit Bank și băncii dvs. să identifice și să trimită tranzacția la o dată ulterioară (de exemplu, în cazul rambursărilor), astfel încât tranzacția să poată fi atribuită clientului respectiv. Datele de tranzacție sunt transmise de la Unicredit Bank către banca dvs. pentru a procesa restituirile.

3.11. Procesatori contractați

Coralya folosește procesori contractuali pentru a vă prelucra datele.

Un procesator este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date. Procesatorii nu utilizează datele în scopuri proprii, ci efectuează prelucrarea datelor exclusiv în numele operatorului de date. Dacă, de exemplu, achiziționați un articol de pe gradinar.ro, transmiteți adresa dvs. de e-mail către gradinar.ro pentru a va trimite o confirmare a comenzii. Coralya este astfel persoana responsabilă pentru această prelucrare a datelor. În scopul de a trimite o confirmare a comenzii, adresa dvs. de e-mail este apoi transmisă unui furnizor de servicii. Acest furnizor de servicii va fi apoi responsabil pentru a vă trimite o confirmare a comenzii pentru produsul achiziționat. În acest scop, furnizorul de servicii prelucrează adresa dvs. de e-mail în numele Coralya.

4. DESTINATARI DIN AFARA UE

Cu excepția procesării descrise mai sus, nu transmitem datele dvs. destinatarilor cu sediul în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. Prelucrarea menționată anterior implică transferul de date către serverele furnizorilor de tehnologii de urmărire sau de direcționare comandate de noi. Aceste servere sunt situate în SUA. Transferul de date se realizează pe baza așa-numitelor clauze contractuale standard ale Comisiei UE și în conformitate cu principiile așa-numitului scut de confidențialitate.

5. DREPTURILE TALE

5.1 Prezentare generală

Pe lângă dreptul de a vă revoca consimțământul acordat nouă, aveți următoarele drepturi suplimentare dacă sunt îndeplinite cerințele legale respective:

 • dreptul la informații despre datele dvs. personale stocate de noi (art. 15 DSGVO), în special puteți solicita informații despre scopurile de prelucrare, categoria datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele dvs. , perioada de stocare planificată, originea datelor dvs., dacă acestea nu au fost colectate direct de la dvs.;
 • dreptul de a corecta datele incorecte sau de a corecta datele completate (art. 16 DSGVO);
 • dreptul de a șterge datele dvs. stocate la noi (art. 17 DSGVO), cu excepția cazului în care suntem obligați să respectăm perioadele legale sau contractuale de păstrare sau alte obligații legale sau drepturi pentru stocarea ulterioară,
 • dreptul de a restricționa procesarea datelor dvs. (art. 18 DPA) dacă contestați acuratețea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dar refuzați eliminarea acestora; dacă persoana responsabilă nu mai are nevoie de date, dar aveți nevoie de aceasta pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau dacă ați formulat o obiecție la prelucrare în conformitate cu art. 21 DPA,
 • dreptul la transferabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 DSGVO, adică dreptul de a avea date selectate stocate de noi despre dvs. transferate într-un format comun, care poate fi citit de mașini sau de a solicita transferul către o altă parte responsabilă
 • dreptul de a face apel la o autoritate de supraveghere. Autoritatea competentă este autoritatea germană.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,

Husarenstraße 30 – 53117 Bonn + 49 (0) 228-997799-0 E-mail: poststelle@bfdi.bund.de

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus prin e-mail dataprotection@gradinar.ro. Puteți exercita dreptul la transferabilitatea datelor în contul dvs. de clienți. De asemenea, puteți solicita informații despre datele dvs. personale stocate de noi aici.

5.2 Dreptul de obiecție

În condițiile art. 21 alin. 1 FADP, prelucrarea datelor poate fi obiectată din motive care decurg din situația specifică a persoanei vizate. Dreptul de obiecție general de mai sus se aplică tuturor scopurilor de prelucrare descrise în aceste informații privind protecția datelor, care sunt prelucrate pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) FADP.

Spre deosebire de dreptul special de obiecțiune care vizează prelucrarea datelor în scopuri publicitare, suntem obligați în conformitate cu DSGVO să punem în aplicare un astfel de drept general de obiecțiune dacă ne dați motive de importanță imperativă (de exemplu, un posibil pericol pentru viață sau sănătate).

5.3 Dreptul de retragere

În măsura în care prelucrăm datele pe baza unui acord dat de dvs., aveți dreptul de a revoca acest consimțământ în orice moment. Revocarea consimțământului nu are ca rezultat anularea prelucrarii datelor care a fost efectuată pe baza consimțământului până la momentul revocării.

6. SECURITATEA DATELOR

Toate datele transmise de dvs. personal, inclusiv detaliile dvs. de plată, sunt transmise utilizând SSL standard acceptat și securizat (Secure Socket Layer). SSL este un standard sigur și dovedit, care este de asemenea utilizat, de exemplu, în serviciile bancare online. Puteți a recunoaște o conexiune securizată SSL folosind, printre altele, fișierele atașate la http (adică https: // …) în bara de adrese a browserului sau prin simbolul de blocare din partea de jos a browserului.

De asemenea, folosim măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele dvs. personale stocate la noi împotriva manipulării, pierderilor parțiale sau complete și împotriva accesului neautorizat de către terți. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

6.1. Avertisment împotriva e-mailurilor false (spoofing), spam și phishing

Securitatea datelor clienților noștri este prioritatea noastră. În cele ce urmează, am dori să vă oferim câteva sfaturi de securitate. Atenție la așa-numitele încercări de phishing și spoofing În această escrocherie, din păcate, marca gradinar.ro este utilizată greșit ca presupus expeditor. În termeni concreți, acest lucru înseamnă că consumatorii primesc e-mailuri false în numele gradinar.ro. De fapt, aceste e-mailuri sunt adesea bazate pe aspectul mărcii gradinar.ro și pot fi dificil de diferențiat de e-mailurile autentice de la gradinar.ro. Excrocii doresc să exploateze poziția de încredere între gradinar.ro și clienții noștri și astfel să fure date sensibile (de exemplu, conectare, date despre clienți, informații de plată) sau să instaleze programe nocive (cum ar fi viruși sau troieni) pe computer sau smart phone. Gradinar.ro nu creează aceste e-mailuri sau nu le trimite, chiar dacă numele nostru este folosit ca expeditor. Prin urmare, gradinar.ro nu poate, din păcate, să influențeze trimiterea acestor e-mailuri ilegale.

Următoarele sunt câteva dintre caracteristicile prin care puteți recunoaște e-mailurile de la gradinar.ro:

 • GRADINAR.RO nu vă va solicita informații personale prin e-mail și nici nu vă va solicita să confirmați informațiile personale printr-un link dintr-un e-mail.
 • Veți primi doar confirmări și facturi de la GRADINAR.RO pentru comenzile pe care le-ați plasat efectiv.
 • GRADINAR.RO trimite e-mailuri cu fișiere atașate numai dacă le-ați solicitat în mod explicit de la noi (de ex. Manuale de utilizare).
 • Mesajele de la GRADINAR.RO nu ar trebui să conțină erori ortografice sau gramaticale, întrucât acestea sunt întotdeauna corectate înainte de a fi trimise.

Acesta este modul corect de a face față spam-ului, phishing-ului și răspândirii e-mailurilor:

 • Vă recomandăm să ștergeți imediat e-mailurile suspecte.
 • Nu deschideți niciodată legături și atașamente în e-mailuri suspecte și nu dezvăluiți niciodată date cu caracter personal.
 • Cu toate acestea, dacă ați făcut clic accidental pe linkurile din e-mail, schimbați parola GRADINAR.RO imediat sub Contul meu. Vă recomandăm, de asemenea, să rulați o scanare de virus pe computer.
 • Dacă informații neobișnuite sau suspecte despre comenzi sau datele clientului dvs. sunt conținute în e-mail, conectați-vă sub Contul meu. Acolo veți găsi o listă cu toate comenzile pe care le-ați plasat efectiv și puteți verifica starea comenzii și numerele de factură respective. Pentru a face acest lucru, introduceți manual adresa www.gradinar.ro.de în linia de adrese a browserului dvs. În acest fel, puteți evita să fiți condus la site-uri web frauduloase printr-un link din e-mail.

Sfatul și serviciul nostru pentru dvs.:

Dacă nu sunteți niciodată sigur, utilizați pur și simplu serviciul nostru gratuit de apelare sau trimiteți-ne un e-mail la: magazin@gradinar.ro

6.2. Informații importante privind protecția datelor dumneavoastră

În lumea de astăzi în rețea, încercările neautorizate de acces la informații personale sunt o realitate cu care persoanele private și companiile trebuie să se confrunte în fiecare zi. Nu există niciun dubiu că aceasta este o provocare majoră. Deoarece protecția datelor este prioritatea noastră, investim în securitatea sistemelor noastre și le monitorizăm constant. Deoarece atunci când cumpărați online la gradinar.ro ne încredințați informații despre dvs. Securitatea acestor informații este importantă pentru noi. Deoarece și dumneavoastră puteți face foarte mult pentru a vă proteja împotriva accesului neautorizat la informațiile dvs. de către terți, am dori să profităm de această ocazie pentru a vă oferi câteva sfaturi despre cum să vă gestionați informațiile în siguranță.

Cum pot proteja informațiile mele personale?

Practic: Protejați-vă contul de client și, de asemenea, computerul, laptopul sau dispozitivul mobil cu parole sigure și coduri PIN pe care doar dvs. le știți! De asemenea, asigurați-vă că vă deconectați după fiecare achiziție online de la gradinar.ro. Asigurați-vă că utilizați parolele dvs. pentru un singur cont simultan! Nu folosiți niciodată aceeași parolă pentru furnizori sau portaluri diferite. Verificați dacă utilizați parola pe care ați ales-o pentru gradinar.ro și pe alte site-uri web. În acest caz, vă recomandăm să schimbați imediat toate parolele. Nu faceți notă cu parolele dvs. într-un loc accesibil. Din nou, asigurați-vă că doar aveți acces la parolele.

Cum pot crea o parolă sigură?

Parolele trebuie alese astfel încât să nu poată fi intuite cu ușurință, de ex. nu există cuvinte obișnuite de zi cu zi, numele propriu sau numele rudelor. Pentru a face parola și mai sigură, se recomandă utilizarea unei combinații de litere mari și minuscule, numere și caractere speciale.

Există alte lucruri de care ar trebui să fiu conștient?

Dacă utilizați vreodată un computer acces public, asigurați-vă întotdeauna că vă deconectați după vizita la gradinar.ro. Dacă primiți e-mailuri nesolicitate prin care vă solicitați să furnizați parole gradinar.ro sau detalii de plată fără niciun contact specific, vă rugăm să ignorați acest lucru și să ne contactați imediat. Vom cerceta aceste incidente.